ปัญหาปั๊มน้ำ Mitsubishi สามารถจะตรวจสอบได้เบื้องต้น และสามารถจะเปลี่ยนหรือซ่อมได้เอง แต่หากพบว่าเครื่องมีปัญหาหนักมากจึงควรแจ้งช่างผู้ติดตั้ง