การเลือกซื้อปั๊มน้ำ ควรจะต้องรู้จักกับปั๊มน้ำแต่ละประเภท และลักษณะการใช้งานหลักอย่างไร เพื่อให้เหมาะกับการใช้น้ำภายในบ้าน