ความแตกต่างในการทำงานของปั๊มน้ำถังกลมและถังเหลี่ยม ในเรื่องของแรงดันน้ำ และค่าบำรุงรักษาที่ต้องจ่ายต่างกัน