ปั๊มน้ำคาปาซิเตอร์เสีย สามารถจะทำการตรวจสอบได้ง่าย ๆ เพียงเช็คดูการทำงานของปั๊มน้ำว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่