แนะนำวิธียืดอายุการใช้งานปั๊มน้ำ เพื่อที่จะได้ใช้งานได้นาน ๆ โดยที่ไม่ต้องเปลืองเงินค่าซ่อมบำรุงหรือต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่