วิธีแก้ไขปัญหาปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลาจะเป็นความรู้เบื้องต้น ที่สามารถจะทำการตรวจสอบให้ได้ เพื่อป้องกันการเสียหายเพิ่มขึ้น