6 วิธีการแก้ไขปั๊มน้ำ หากเกิดปัญหาปั๊มน้ำมีการทำงานที่ติด ๆ ดับ ๆ แต่หากเกิดการรั่วไหลมากเกินไปให้รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน