ปั๊มน้ำอัตโนมัติระบบอินเวอร์เตอร์ของฮิตาชิ แตกต่างจากปั๊มทั่วไปอยู่ 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ การประหยัดไฟฟ้า และประสบการณ์ใหม่ในการใช้น้ำที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ