1. เช็คจากตัวถังที่มีสติ๊กเกอร์แปะ 2. สังเกตขนาดของถังมีกี่วัตต์วัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวถัง 3. สังเกตจำนวนขาที่ยึดติดกับแท่นพลาสติกว่ามี 3 หรือ 4 ขา 4. เกลียวมี 1 หรือ 2 เกลียว