คาปาซิเตอร์เป็นอุปกรณที่สำคัญมากสำหรับปั๊มน้ำ ซึ่งหากตัวคาปาซิเตอร์เกิดอาการเสีย ก็จะส่งผลให้ปั๊มน้ำทั้งเครื่องเกิดการทำงานที่ผิดปกติ