หลายคนกลัวว่าการเปิดปั๊มน้ำไว้ตลอดเวลานั้น จะทำให้ปั๊มน้ำเสียไว จริง ๆ แล้วปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ต้องต่อสายไฟตลอดเวลา ปั๊มน้ำจะทำงานก็ต่อเมื่อเรามีการเปิดใช้น้ำเท่านั้น

ปั๊มน้ำสามารถจะเปิดใช้งานได้ตอลด 24 ชั่วโมง แต่ไม่ได้ทำงานตลอดเวลา เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อมีการเปิดใช้น้ำเท่านั้น

โดยปกติแล้วปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องเปิดเมื่อใช้งานหรือปิดเมื่อไม่ใช้งานและจะทำงานเมื่อเราเปิดน้ำเองอัตโนมัติ แต่ก็จะมีบางกรณีที่จะปิดการทำงานของปั้มน้ำ