ปั๊มน้ำ Mitsubishi มี 4 รุ่น รุ่น CP ปั๊มน้ำธรรมดา รุ่น WP ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ รุ่น EP ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ รุ่น IP ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงาน สามารถเปิดน้ำพร้อม ๆ กัน