สามารถทำได้โดยการสังเกตการรั่วซึมจากปั๊มน้ำหรือจุดจ่ายน้ำอื่น ๆ ภายในบ้าน ทั้งนี้ก็ควรสังเกตลักษณะของการตัดต่อของปั๊มด้วยว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เช่น เวลาใช้งาน หรือ ไม่ใช้งาน

เราสามารถทำได้โดยการสังเกตที่ตัวของปั๊มน้ำ หรือ สังเกตตามจุดที่มีการต่อท่อต่าง ๆ และสังเกตจากจุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในบ้านว่ามีการรั่วซึมของน้ำประปาออกมาหรือไม่

โดยปกติแล้วปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องเปิดเมื่อใช้งานหรือปิดเมื่อไม่ใช้งานและจะทำงานเมื่อเราเปิดน้ำเองอัตโนมัติ แต่ก็จะมีบางกรณีที่จะปิดการทำงานของปั้มน้ำ

อุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร ปั๊มน้ำก็เช่นเดียวกันจะใช้ Capacitor เพื่อการเปิดการใช้งานตัวเครื่อง

การทำงานของปั๊มน้ำคือการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสูบน้ำไปยังถังเก็บหรือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวิธีการใช้อย่างประหยัดไฟดังนี้

การเดินสายไฟหรือการต่อสายไฟเข้ากับปั๊มน้ำนั้น ต้องคำนึงถึง ขนาดของสายไฟ ตำแหน่งในการติดตั้งและเบรคเกอร์

ปั๊มน้ำพิจารณาจาก จำนวนชั้นของบ้าน มีก๊อกน้ำทั้งหมดกี่จุด ตำแหน่งของการติดตั้งปั๊มน้ำ และ โอกาสการใช้น้ำพร้อมกัน

ปั๊มน้ำได้กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญ เพราะน้ำที่ส่งมาอาจจมีแรงดันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หากมีเครื่องปั๊มน้ำจะช่วยเพิ่มแรงดันให้ส่งน้ำไปได้ไกล