หลายคนกลัวว่าการเปิดปั๊มน้ำไว้ตลอดเวลานั้น จะทำให้ปั๊มน้ำเสียไว จริง ๆ แล้วปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ต้องต่อสายไฟตลอดเวลา ปั๊มน้ำจะทำงานก็ต่อเมื่อเรามีการเปิดใช้น้ำเท่านั้น

วิธีแก้ไขปัญหาปั๊มน้ำตัดบ่อยในเบื้องต้น ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบหาสาเหตุก่อน และแก้ไขให้ตรงจุด

ปั๊มน้ำพิจารณาจาก จำนวนชั้นของบ้าน มีก๊อกน้ำทั้งหมดกี่จุด ตำแหน่งของการติดตั้งปั๊มน้ำ และ โอกาสการใช้น้ำพร้อมกัน

ปั๊มน้ำได้กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญ เพราะน้ำที่ส่งมาอาจจมีแรงดันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หากมีเครื่องปั๊มน้ำจะช่วยเพิ่มแรงดันให้ส่งน้ำไปได้ไกล

การใช้งานปั๊มน้ำแบบผสมผสาน คือการเลือกนำปั๊มน้ำที่ใช้สูบน้ำบาดาล มาเลือกใช้ผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานในครัวเรือน

ปั๊มจุ่ม หรือปั๊มแช่ เป็นปั๊มที่มีลักษณะการใช้งานที่จุ่มอยู่ในน้ำ มีหลักการทำงานโดยการใช้มอเตอร์สร้างพลังงานทำให้ใบพัดหมุน เมื่อใบพัดหมุนจะทำให้กระแสน้ำไหลไปตามทิศทางการหมุนของใบพัด เพื่อให้เกิดแรงดันไปตามท่อน้ำ และจ่ายน้ำได้มากในพื้นที่จำกัด มีทั้งแบบที่มีลูกลอย และไม่มีลูกลอย

หลักการทำงานของปั๊มน้ำอัตโนมัติจะมีสองหลักการใหญ่ๆ คือแบบแรงดันคง หรือทรงกระบอก และแบบแรงดันคงที่ หรือทรงเหลี่ยม โดยทั่วไปจะถูกควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะและการออกแบบมาเพื่อประหยัดน้ำและการจัดการแรงดัน ช่วยป้องกันความล่าช้า ลดการสั่นสะเทือน และช่วยให้ควบคุมการจ่ายน้ำได้อย่างแม่นยำ

เครื่องปั๊มน้ำแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ เครื่องปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัติ เครื่องปั๊มน้ำแบบจุ่มหรือปั๊มแช่ และเครื่องปั๊มหอยโข่ง

วิธีการเลือกเครื่องปั๊มน้ำ ควรคำนึงถึงความเหมาะสม จำนวนสมาชิก พื้นใช้สอยและขนาดที่พักอาศัย นอกจากนี้ คุณสมบัติที่ควรคำนึงถึงขณะเลือกซื้อ คือ กำลังวัตต์ของปั๊มน้ำ วัสดุของตัวถังปั๊มน้ำ ฟังก์ชันในการทำงาน

ใครกำลังประสบปัญหาปั๊มน้ำทำงานเองหรือติดๆดับๆ สำหรับบ้านที่มีอยู่อาศัยมานานมักมีสาเหตุมาจากมีการรั่วซึมของระบบน้ำภายในบ้าน แนะนำให้รีบแก้ไขก่อนจะเกิดความเสียหายมากขึ้น