การเลือกซื้อปั๊มน้ำ ควรจะต้องรู้จักกับปั๊มน้ำแต่ละประเภท และลักษณะการใช้งานหลักอย่างไร เพื่อให้เหมาะกับการใช้น้ำภายในบ้าน

วิธีแก้ไขปัญหาปั๊มน้ำตัดบ่อยในเบื้องต้น ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบหาสาเหตุก่อน และแก้ไขให้ตรงจุด

บางครั้งปั๊มน้ำทำงานเกินขีดจำกัดที่ปั๊มน้ำจะยอมรับได้ เพราะการเปิดใช้งานปั๊มน้ำนานเกินไปจะทำให้มอเตอร์ปั๊มร้อน และอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวมอเตอร์เองได้

การเปลี่ยนถังไนโตรเจนปั๊มน้ำเองไม่ใช่เรื่องยาก สามารถจะทำได้เอง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปั๊มน้ำใหม่

สิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใส่ใจคือ ปั๊มน้ำควรสะอาด และอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีตลอดเวลาเพื่อการใช้งานที่ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถทำได้โดยการสังเกตการรั่วซึมจากปั๊มน้ำหรือจุดจ่ายน้ำอื่น ๆ ภายในบ้าน ทั้งนี้ก็ควรสังเกตลักษณะของการตัดต่อของปั๊มด้วยว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เช่น เวลาใช้งาน หรือ ไม่ใช้งาน

เราสามารถทำได้โดยการสังเกตที่ตัวของปั๊มน้ำ หรือ สังเกตตามจุดที่มีการต่อท่อต่าง ๆ และสังเกตจากจุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในบ้านว่ามีการรั่วซึมของน้ำประปาออกมาหรือไม่

โดยปกติแล้วปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องเปิดเมื่อใช้งานหรือปิดเมื่อไม่ใช้งานและจะทำงานเมื่อเราเปิดน้ำเองอัตโนมัติ แต่ก็จะมีบางกรณีที่จะปิดการทำงานของปั้มน้ำ