ถังแรงดันไนโตรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ ทำหน้าที่อัดแรงดันให้กับน้ำประปาที่เข้ามาภายในถัง โดยจะมีแรงดันคงที่ไม่ว่าเราจะใช้น้ำกี่จุดในบ้าน แรงดันก็จะคงที่เท่ากัน