แรงดันน้ำต่ำในฝักบัวเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น หัวฝักบัวอุดตัน วาล์วผสมชำรุด วาล์วปิด ท่อรั่ว หรือแม้กระทั่งเครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด วิธีแก้ไขฝักบัวแรงดันน้ำต่ำ หมั่นตรวจสอบการตั้งค่าแรงดันน้ำภายในบ้านอยู่เสมอ