ต้นไม้ที่เหมาะสมกับการปลูกในห้องครัว ควรเป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและดูแล นอกจากนี้ การเลือกต้นไม้ขึ้นอยู่กับสถานที่และปริมาณแสงที่ตกกระทบ