ปลาสวยงามที่เป็นมงคลเรียกทรัพย์นั้นมีหลายชนิด ซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลากัด ก็เลือกตามความเหมาะสมและสะดวกในการดูแล