มิเตอร์น้ำหรือเรียกอีกอย่างว่ามาตรวัดน้ำเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเพราะสามารถบอกค่าการใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นสำหรับครัวเรือนหรืออาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ต่างก็ต้องจ่ายค่าน้ำทุกเดือน ซึ่งมิเตอร์น้ำไม่ได้มีประเภทเดียวให้ใช้งาน แต่มีหลายประเภท วันนี้จึงนำประเภทของมิเตอร์มาฝากกัน