มอเตอร์ไฟฟ้า คือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้มาเป็นพลังงานกล ด้วยการสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นบนขดลวดทองในสเตอร์ และเหนี่ยวทุนให้หมุน ซึ่งหลังจากนั้นจึงนำพลังงานที่ได้ไปใช้งานต่อไป