เชื่อว่าหลาย ๆ บ้านประสบปัญหาห้องน้ำเหม็น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากบ่อเกรอะนั่นเอง การใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายของเสียจะช่วยแก้ปัญหาบ่อเกรอะเหม็นได้