หากพบปัญหาบ่อปลารั่วซึม หรือ แตกร้าว วันนี้เราได้นำวิธีการซ่อมบ่อให้กลับมาใช้งานได้ รวมทั้งให้ปลาของคุณอาศัยอยู่ได้ดังเดิมมาแนะนำ