ระบบท่อน้ำร้อน มีความสำคัญในการลำเลียงน้ำร้อนไปอยังอุปกรณ์ทำน้ำอุ่น ทั้งภายในครัวเรือน โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรรม เพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้นมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงควรทำการตรวจสอบ และบำรุงรักาษาอย่างสม่ำเสมอ