วิธีแก้ปัญหาแรงดันน้ำได้ด้วยตัวเองคือ การติดตั้งปั๊มน้ำ เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในบ้าน ที่จะทำให้หมดปัญหาเรื่องน้ำไหลไม่แรง ไหลเบาได้

การติดตั้งปั๊มน้ำในบ้าน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะทำให้น้ำไหลแรงขึ้น หมดปัญหาน้ำไหลเบาหรือน้ำไม่ไหลได้