ร่างกายของเรานั้นสำคัญ น้ำดื่มที่จะเข้าสู่ร่างกายก็ย่อมสำคัญ ดังนั้นหากเรารู้จักน้ำแร่ น้ำด่างและเห็นความเหมือนความต่างของทั้งสองก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกบริโภคได้อย่างชาญฉลาดและปลอดภัยต่อร่างกาย