สำหรับการแก้ปัญหาน้ำออกจากปั๊ม ร้อน ก็ขึ้นอยู่กับการติดตั้งแท็งก์น้ำ ซึ่งมีวิธีแก้ไขได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับงบประมาณหรือสถานที่