น้ำกับน้ำมันไม่สามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ มักจะแยกชั้นกันเสมอโดยน้ำมันจะลอยอยู่เหนือผิวน้ำ แต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น อะไรเป็นสาเหตุ บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบให้ทุกคนหายสงสัย