การทำความสะอาดท่อระบายน้ำมีด้วยกันหลายวิธี แต่วันนี้จะมาถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจต้องใช้ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ