ประเภทของท่อร้อยสายไฟ และคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การใช้งาน สำคัญต่องานด้านการวางระบบไฟฟ้า และยังนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้อีก