ท่อน้ำร้อน คือ ท่อส่งน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิใช้งานไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียส โดยลำเลียงไปยังอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนต่างๆ ที่ใช้ในสถานประกอบกิจการหรือครัวเรือน โดยมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน