ความรู้เรื่องประเภทของท่อน้ำทิ้ง แต่ละแบบ พร้อมคุณสมบัติและความเหมาะสมทางด้านการใช้งาน เพื่อการเลือกนำไปใช้ได้ถูกต้องและทำให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น