ปัญหาที่พบได้บ่อยจากการใช้ถังเก็บน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน หากเปลี่ยนมาใช้ถัง DOS จะหมดปัญหาเรื่องกลิ่นและตะไคร่น้ำได้เป็นอย่างดี