การเลือกใช้ถังเก็บน้ำแบบไหนดี ควรจะต้องเริ่มจากเลือกตามขนาดพื้นที่การใช้งาน และความเป็นระเบียบสวยงาม ซึ่งการติดตั้งถังเก็บน้ำแต่ละแบบจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน