ถังเก็บน้ำ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่สำหรับกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ช่วยถนอมการใช้งานของปั๊มน้ำ รวมถึงเป็นที่พักน้ำ เพื่อกรองฝุ่นละออง และสิ่งเจือปนต่างๆ ก่อนถูกน้ำมาใช้