เครื่องทำน้ำอุ่น คือ อุปกรณ์ที่สร้างความร้อนในการอาบน้ำ โดยการที่จะทำการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือและวิธีการติดตั้ง ดังต่อไปนี้

การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน สามารถทำให้การอาบน้ำอุ่นช่วยลดความเหนื่อยล้า ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจากการทำงาน หรือหลังจากเล่นกีฬาหนัก ๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี