ถังเก็บน้ำ DOS เป็นถังที่ผ่านการผลิตที่มีการรับรองมาตรฐาน ด้วยวัสดุการผลิตที่มีคุณภาพ ที่สามารถจะป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำลดปัญหาเรื่องกลิ่นได้