ตลับลูกปืนหรือแบริง เป็นชิ้นส่วนสำคัญของปั๊มน้ำและเครื่องจักรอื่นๆ มีหน้าที่สำคัญในการช่วยให้เพลาขับให้เที่ยงตรง และช่วยลดแรงเสียดทานของชิ้นส่วนอื่นด้วย