วิธีแก้ไขปัญหาก๊อกน้ำหยด ซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง และสำหรับการแก้ปัญหาก็ง่าย เพราะเรื่องก๊อกน้ำหยดจะเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยครั้งในครัวเรือน