วิธีการซักเสื้อผ้าเด็กอ่อน มีอยู่ด้วยกัน 6 วิธีหลัก ๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ การเลือกซักเสื้อผ้าด้วยน้ำอุ่น เพื่อเป็นการรักษาความสมบูรณ์ของเสื้อผ้า และสิ่งของต่าง ๆ ของเด็กอ่อน