การซักผ้านวม ควรแยกซักผ้านวมออกจากผ้าทั่วไป เนื่องจากผ้านวมมีขนาดใหญ่ ไม่ควร
ที่จะซักรวมกับผ้าชนิดอื่น ๆ เพื่อให้เครื่องซักผ้าได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การดูแลเอาใจใส่การซักผ้านวมเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะผ้านวมเปรียบเสมือน ไออุ่นที่ห่อหุ่มร่างกายให้อบอุ่น และปลอดภัย