ปัญหาการซักผ้าตอนกลางคืนแล้วเหม็นอับจะหมดไป เมื่อนำวิธีดูแลฉบับง่าย ๆ นี้ไปใช้ ก็สามารถซักผ้าได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการ