วิธีที่จะช่วยประหยัดน้ำในชักโครกได้ดีที่สุดคือ การเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและประหยัดน้ำ แต่นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่ช่วยประหยัดน้ำระหว่างวันจากการใช้ได้เช่นกัน ดังนี้