อุปกรณ์ต่อท่อพีวีซีมีทั้งหมด 17 ชนิด ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะใช้ต่อ รวมถึงอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยแต่ละชนิด จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป