แบริ่งสำหรับปั๊มน้ำจะใช้สำหรับใช้รองรับเพลาให้เที่ยงตรงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน ทำหน้าที่ในการถ่วงน้ำหนักระหว่างตัวปั๊มกับมอเตอร์

Bearing (แบริ่ง) หรือ ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนของเพลาเพื่อการรองรับการเคลื่อนที่ เพื่อให้การเคลื่อนที่นั้นทำงานได้ในแนวตรงทั้งแนวแกนและแนวรัศมี