เครื่องปั๊มน้ำแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ เครื่องปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัติ เครื่องปั๊มน้ำแบบจุ่มหรือปั๊มแช่ และเครื่องปั๊มหอยโข่ง