ที่อยู่อาศัยมีระบบน้ำเป็นส่วนประกอบ ช่างประปาต้องมีความเชี่ยวชาญในการทำงาน และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเสมอ

สิ่งสำคัญในการทำงานช่างอันดับแรก คือ เรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเครื่องกลต่าง ๆ