การขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อไม่ให้เจอน้ำเค็ม ควรทำความเข้าใจธรรมชาติของชั้นดินที่จะทำการเจาะน้ำบาดาลนั้น รวมถึง หลังจากนั้น จึงทำการตรวจสอบของชั้นหิน การตรวจสอบชั้นน้ำ รวมถึงการตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณที่จะทำการขุดเจาะ ว่าอยู่ใกล้แหล่งชุมชนหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่า จะมีแหล่งน้ำบาดาลที่เหมาะสมปราศจากน้ำเค็มเจือปน เพื่อทำการขุดเจาะต่อไป