ขวดน้ำมีกี่ประเภทที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน และเพื่อที่จะได้รู้จักกับวิธีการเลือกนำมาใช้พร้อมทั้งรู้วิธีจัดการในแต่ละประเภทของขวดพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้