วิธีกำจัดคราบในห้องน้ำ คราบดำที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วภายในครัวเรือน