หลายๆท่านอาจประสบปัญหาปั๊มน้ำรั่วหรือมีน้ำไหลออกมาจากตัวปั้ม ซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลาอาจสงผลเสียต่อมอเตอร์ปั้มน้ำทำให้เกิดการไหม้ได้