การปลูกต้นไม้มีส่วนช่วยปกป้องแสงแดดที่ส่องลงมาให้น้อยลง ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ที่ปลูก จำนวนของต้นไม้ และขนาดของพื้นที่ปลูกต้นไม้นั้น ๆ ด้วย